1. Recrutarea si selectia resurselor umane:
  • evaluarea necesarului de personal
  • intocmirea fisei postului
  • organizare activitatii de recrutare (interna si externa)
  • organizarea activitatii de selectie (analiza CV, teste, evaluari)
  • raport de selectie
 2. Intocmirea contractelor de munca
 3. Intocmirea si actualizarea Registrului angajatilor
 4. Analize diagnostic si evaluari de personal (raport cu recomandari)
 5. Elaborarea de strategii de resurse umane

SERVICII ACREDITATE DE INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIONALA: evaluare psihoaptitudinala, consiliere individuala si de grup, stabilirea traseului profesional