1. Analiza nevoii de instruire si organizarea de cursuri de instruire pentru personalul clientilor, pe ariile de dezvoltare identificate
  • evaluarea nevoii de instruire
  • elaborarea curriculei de instruire
  • sustinerea modulelor de instruire
  • evaluari pe parcurs si finale
 2. Organizare de sesiuni de instruire manageriala
  • evaluarea nevoii de instruire
  • elaborarea curriculei de instruire
  • sustinerea modulelor de instruire
  • evaluari pe parcurs si finale
 3. Instruire, consultanta si asistenta in demararea unei noi afaceri
  • stabilirea profilului aptitudinal
  • identificarea necesarului de resurse
  • identificarea celor mai adecvate surse de finantare
  • dezvoltarea abilitatilor manageriale
  • acordarea de servicii tip incubator de afaceri
 4. Sustinerea de cursuri de calificare in meserii recunoscute pe piata muncii (COR)
  • sustinerea modulelor de instruire teoretica
  • organizarea activitatii de instruire practica
  • organizarea examenelor de absolvire si eliberarea certificatelor de calificare