Proiectul a fost cofinantat prin Programul Phare 2005 – Dezvoltarea Resurselor Umane, componenta “Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca” si s-a desfasurat in anul 2008.

Obiectivul specific: dezvoltarea resurselor umane de la toate nivelurile din 15 IMM-uri din Regiunea Centru prin furnizarea unui pachet flexibil şi dedicat de module de instruire/perfecţionare, care să promoveze egalitatea de şanse pentru toate categoriile de personal în ceea ce priveşte accesul la formare profesională continuă şi care să conducă la creşterea competitivităţii angajaţilor.

Rezultate propuse:
– perfecţionarea a 15 manageri prin participarea la modulul “Dezvoltarea abilităţilor manageriale”
– perfecţionarea a 15 team-manageri prin participarea la modulul “Managementul resurselor umane”
– perfecţionarea a 15 angajaţi din domeniul relaţiilor comerciale prin participarea la modulul “Marketing Internaţional”
– perfecţionarea a 15 manageri de producţie/calitate prin participarea la modulul “Organizarea întreprinderii şi calitatea proceselor”
– perfecţionarea a 20 angajaţi prin participarea la modulul “Utilizarea internetului şi MsOffice”
– perfecţionarea cunoştinţelor de limba engleză pentru 20 angajaţi

Parteneri:
– MAESTRA SRL
– Centro Servizi Piccole Medie Industrie CSPMI, Reggio, Italia
– QONSULT.NET SRL