Proiectul a fost cofinantat prin Programul Phare 2004 – Dezvoltarea Resurselor Umane, componenta “Promovarea capitalului uman” si s-a desfasurat in perioada 19.01.2007-18.01.2008.

Obiectivul specific: dezvoltarea resurselor umane de la toate nivelurile din 12 structuri de primire turistică din Regiunea Centru printr-un pachet flexibil de module de instruire, calificare şi perfecţionare profesională, asistenţă şi consultanţă pentru dezvoltarea resurselor umane prin activităţi de mentorat, care să promoveze accesul nediscriminatoriu la formare profesională continuă pentru toate categoriile de personal.

Cursuri de perfectionare si calificare:
I. Dezvoltarea abilităţilor manageriale
II. Dezvoltarea abilităţilor specifice pentru turism
III. Limba engleză pentru turism
IV. Cameristă

Parteneri:
– SC MAESTRA SRL
– SC KRON-TOUR SRL
– SC TRANSILVANIA TOURIST SERVICE SRL