Resursele umane (economisti si ingineri), materiale (echipamente informatice), informationale (baze de date, Internet, publicatii de specialitate) si financiare de care dispune societatea asigura premisele prestarii unor servicii de calitate.

Consultantii si colaboratorii societatii au experienta in:

  • conceperea, intocmirea documentatiei si implementarea de proiecte cu finantare PHARE (IMM-uri, RICOP, ONG-uri, DRU, ACCESS);
  • planuri de afaceri si proiecte pentru credite bancare (BCR, CEC, BRD, BCIT);
  • planuri de afaceri si solicitari de finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana si alte institutii finantatoare prin programe si scheme de finantare dedicate;
  • recrutare si selectie de personal;
  • analizarea si elaborarea de strategii de personal;
  • conceperea si sustinerea de cursuri pentru ONG-uri, manageri, studenti (managementul organizatiei, managementul proiectelor, managementul resurselor umane, tehnici de comunicare si prezentare, procesul decizional, motivarea personalului, managementul timpului, managementul conflictelor, lucrul in echipa).